Menu

Reünie Pantarijn verplaatst naar zaterdag 9 april 2022

 De reunie van Pantarijn-MHV, waarvan al vaststond dat hij ‘over de vakantie’ heen zou worden getild, zal niet plaatsvinden in het komend najaar. Het is twijfelachtig of de COVID-crisis dan echt bezworen is. Zelfs als dat zo is, zal er wellicht een stapeling van allerlei activiteiten, tentoonstellingen en festivals zijn, waardoor mogelijk flink wat mensen afhaken. Bovendien is de voorbereidingstermijn dan aan de korte kant.

Daarom is besloten om deze reunie te laten plaatsvinden op zaterdag 9 april 2022. Wie zich al ingeschreven had, hoeft niets te doen. Wie zich af wil melden kan het inschrijfgeld terugkrijgen via 123Reunie, met wie we dit organiseren. Via de inschrijflijst kun je contact opnemen met ex-leerlingen die zich ingeschreven.

Begin van het nieuwe schooljaar zullen wij met de reüniecommissie bij elkaar komen om samen met 123Reunie te bespreken hoe we dit evenement verder voorbereiden.

En aan iedereen de vraag: Zegt het Voort!!

Met vriendelijke groet, namens de Reüniecommissie,

Gabriël Enkelaar


Welkom op de reüniewebsite van het Pantarijn en het Wagenings Lyceum. 

Voor deze reünie willen we iedereen nogmaals uitnodigen die op onze school heeft gezeten of gewerkt heeft. 

De reünie vindt plaats in en rond het schoolgebouw aan de Hollandseweg 9-11 in Wageningen. 

Om 14.00u ontvangen we de oud- en huidige medewerkers. Om 15.00 uur stellen we de school open voor alle oud- en huidige leerlingen. Rond 21.00 uur is de reünie ten einde.

Naast diverse barpunten voor een lekker drankje, is er de gelegenheid om diverse broodjes te bestellen. Aan het begin van de avond is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het buffet. 

Op deze website vind je alle informatie over de reünie. Je kunt via deze site ook in contact komen met andere oud-leerlingen en (oud)-medewerkers. Een toegangsbewijs bestel je via deze reüniewebsite. 

Ons doel is zo veel mogelijk potentiële reünisten over de reünie te informeren via diverse kanalen. Helaas komt het voor dat we sommige mensen toch niet bereiken. Daarom vragen wij je om het nieuws zoveel mogelijk te verspreiden, bijvoorbeeld via Facebook, Twitter en LinkedIn of op een feestje. Ken je mensen die nog van niets weten? Wijs hen dan op de reüniewebsite van het Pantarijn en het Wagenings Lyceum.

Zegt het voort, zegt het voort!

Voor vragen of opmerkingen over de reünie kun je contact opnemen met 123Reünie via info@123reunie.nl.

Wij als organisatie hebben er zin in en kijken er naar uit jullie te mogen verwelkomen op zaterdag 9 april 2022.

Blijf gezond en let op elkaar!

Met vriendelijke groet,

Namens de Jubileumcommissie Pantarijn MHV

123reunie